TUYÊN TRUYỀN PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH VÀ ĐUỐI NƯỚC NĂM 2022

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH VÀ ĐUỐI NƯỚC NĂM 2022

Lượt xem:

Nhằm giáo dục cho Hs ý thức và kỹ năng trong phòng tránh Tai nạn thương tích và đuối nước; Chiều 29/11/2022 Liên đội phối hợp Chi Đoàn tổ chức thành công và hiệu quả chương trình tuyên truyền phòng chống Tai nạn thương tích và đuối nước cho các em Qua đó , các em học sinh hào hứng tương tác và đem lại ít nhiều kỹ năng... ...
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH VÀ ĐUỐI NƯỚC NĂM 2022

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH VÀ ĐUỐI NƯỚC NĂM 2022

Lượt xem:

Nhằm giáo dục cho Hs ý thức và kỹ năng trong phòng tránh Tai nạn thương tích và đuối nước; Chiều 29/11/2022 Liên đội phối hợp Chi Đoàn tổ chức thành công và hiệu quả chương trình tuyên truyền phòng chống Tai nạn thương tích và đuối nước cho các em Qua đó , các em học sinh hào hứng tương tác và đem lại ít nhiều kỹ năng... ...